1. Check in  od 14:00 (případně dle dohody) do 22:30
 2. Check out do 10:30
 3. Host může využívat bezplatně hotelové parkoviště, s tím vědomím, že není hlídané a hotel neodpovídá za případné ztráty či škody způsobené na vozidle hosta.
 4. Za škody, které způsobí host na majetku hotelu, odpovídá podle platných předpisů. Škody, které způsobil, je host povinen neprodleně ohlásit ubytovateli a to i za předpokladu, že škodu způsobilo jeho dítě a následně škody uhradit.
 5. Host bere na vědomí, že na pokojích i ve všech dalších prostorách hotelu, včetně restaurace, platí  přísný zákaz kouření. Za kouření na pokoji je pokuta ve výši 1.000 korun.
 6. V době od 22.00 do 6.00 platí v ubytovací části hotelu noční klid, host tomu musí  přizpůsobit svoje chování.
 7. Ve všech prostorách hotelu není možno přechovávat psy a další domácí zvířata.
 8. Host nesmí bez souhlasu ubytovatele provádět podstatné změny v ubytovacích prostorách (stěhování nábytku, polepování zdí, odnášení nábytku z pokoje, atd.)
 9. Žehlička je k zapůjčení na recepci.
 10. Fén je k zapůjčení na recepci.
 11. Host je povinen po každém odchodu z pokoje zkontrolovat, že jsou zhasnuta světla, vypnuty vodovodní uzávěry a uzamčeny dveře.
 12. Hotel neposkytuje směnárenské služby. V restauraci a na recepci je možné zaplatit v českých korunách nebo kartou.  Nelze platit v eurech.
 13. Vchod i odchod z hotelu je hostům hotelu umožněn nepřetržitě, ale po půlnoci se hotelový vchod zamyká a ke vstupu do hotelu je nutno použít zvonek a prokázat se hotelovou kartou.
 14. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů, např. varná konvice. Výjimkou jsou pouze holicí strojky, kulmy, nabíječky na mobilní telefony a notebooky.
 15. Prosíme, aby hosté nevyhazovali nic z oken a nedávali věci na venkovní stranu parapetu.
 16. Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit příslušný hotelový personál, který vyvine maximální snahu vyhovět hostovu přání.
 17. Porušení ubytovacího řádu může být zpoplatněno.